Τα στελέχη μας

Πιτροπάκης Σταύρος: Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας μας και διευθύνων σύμβουλος με 35 χρόνια παρουσίας στον κλάδο των λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών.

Πιτροπάκη Έλλη: Ο φοροτεχνικός σύμβουλος της εταιρείας με πολυετή εμπειρία στην φοροτεχνική ανάλυση των εταιρειών και των προσωπικών φορολογικών υποθέσεων. Υπεύθυνη της διαχείρισης πιστωτικών ελέγχων

Κυριαζής Θεόδωρος: Ο διευθυντής διαχείρισης των εταιρειών διπλογραφικής μεθόδου και των χρηματοοικονομικών αναλύσεων.

Πιτροπάκης Γεώργιος: Ο υπεύθυνος διαχείρισης εταιρειών διπλογραφικής μεθόδου και μηχανογράφησης κάθε επιχείρησης και επίλυσης των αναγκών της.

Καρκατσάλη Πολίτω: Η υπεύθυνη διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας των εργατικών και της μισθοδοσίας με έντονη καθημερινή επικοινωνία για την επίλυση των αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Σκαρλάτου Δήμητρα: Διαχείριση εταιρειών απλογραφικής μεθόδου. Υπεύθυνη σύνταξης και αποτύπωσης εγγράφων.

Ελούλ Χρήστος: Ο υπεύθυνος διαχείρισης των υποθέσεων σε οικονομική εφορία. Διαχείριση εξωτερικών εργασιών.

 

Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.