• Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίου

  Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίου

  Οι υπηρεσίες μας στο τομέα αυτό, αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) και παρέχονται με 3 τρόπους :

  α) με τη παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης απευθείας απο το γραφείο μας.
  β) με την παρουσία στελέχους του γραφείου στο χώρο της επιχείρησης οπου αξιοποιείται ο υφιστάμενος μηχανογραφικός εξοπλισμός
  γ) με την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης του ήδη στελεχομένου λογιστηρίου

 • Μισθοδοσία - Εργατικά

  Μισθοδοσία - Εργατικά

  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης. Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

 • Φορολογικές Δηλώσεις

  Φορολογικές Δηλώσεις

  Υποβολή εντύπων, ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος, συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους

 • Ε9 - Ακίνητα

  Ε9 - Ακίνητα

  Ποιοί είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, πότε και πως συμπληρώνονται οι δηλώσεις του Ε9.

 • Υπηρεσίες

  Υπηρεσίες

  Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων με τις εφορίες. Παρέχουμε υπηρεσίες στους τομείς της φορολογίας, της μισθοδοσίας και της λογιστικής. Επίσης παρέχουμε νομικές συμβουλές και πλήρη νομική κάλυψη σε θέματα εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.

Τήρηση Βιβλίων

1Η ακριβής και μεθοδική τήρηση των λογιστικών βιβλίων είναι μία από τις βασικές υποχρεώσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η βαθιά γνώση του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των φόρων και την βελτίωση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Περισσότερα →

Μισθοδοσία

2Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης και ασφάλισης. Διεκπεραίωση και επεξεργασία δεδομένων μισθοδοσίας, άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση. Επίσης παρέχονται εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.

Περισσότερα →

Ενάρξεις

3Η διαδικασία της έναρξης επιτηδεύματος ή μιας επιχείρησης είναι μια πολύπλοκη και χρονοβόρος διαδικασία. Η σωστή επιλογή τόσο της μορφής της επιχείρησης όσο και της δομής της είναι μια καθοριστικής σημασίας απόφαση. Οι κατάλληλες επιλογές στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της.

Περισσότερα →

Για ιδιώτες

4Το πολύπλοκο φορολογικό σύστημα καθιστά τις υποχρεώσεις ακόμα και των απλών πολιτών ιδιαίτερα αυξημένες. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έγκυρη ενημέρωση σας για φορολογικά θέματα, την υποβολή ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, εντύπων Ε9 για την μεταβολή της ακίνητης περιουσίας τον υπολογισμό τεκμηρίων για την αποφυγή πρόσθετων φόρων.

Περισσότερα →

Τελευταία νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.