Our Porfolio


Ελάχιστα όρια της αμοιβής ελεγκτών ΑΕ
Καθορίζουμε τα ελάχιστα όρια της αμοιβής για τον καθένα από τους Ελεγκτές των Ανωνύμων Εταιρειών, ως εξής:

Ελεγκτές Α.Ε., που δεν υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 46 του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών» στις περιπτώσεις 1 και2 του ίδιου άρθρου όπου δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή -λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ,που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) και κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν.2515/97.

Οι ελεγκτές αμείβονται πάντα από την εταιρεία. Η αμοιβή ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει.

Η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000 ορίζει ότι τα ελάχιστα όρια αμοιβής για τον καθένα από τους ελεγκτές των Α.Ε. έχουν ως εξής:

*      ποσοστό 0,40‰ επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 586.940 ΕΥΡΩ
*      ποσοστό 0,30‰ επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 586.941 ΕΥΡΩ δρχ. μέχρι 880.410 ΕΥΡΩ
*      ποσοστό 0,25‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 ΕΥΡΩ μέχρι 1.760.821 ΕΥΡΩ
*      ποσοστό 0,20‰ επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822 ΕΥΡΩ

Η αμοιβή για κάθε έναν από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147 ΕΥΡΩ.

Η υπέρ του ΟΕΕ παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό 10%.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ’ αριθμό 040/546183-94 ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας ,ο ΑΦΜ, ο ΑΡΜΑΕ, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός.

Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.