Μισθοδοσία – Εργατικά

Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης.

Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.

Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π

Εξωτερικές Εργασίες.

Πληρωμή Φόρων.

Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.

Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.

Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.

Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.

Διεκπεραιώσεις.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων.

Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.

Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.