Νομική Κάλυψη

Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε θέματα εμπορικού, εταιρικού, φορολογικού και εργατικού δικαίου.
Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και διοικητικών συνελεύσεων.
Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στη Νομαρχία.

Αναλαμβάνουμε επίσης υποθέσεις αστικού, εμπορικού, διοικητικού αλλά και ποινικού δικαίου με έμφαση σε:

  • κατάρτιση αστικών και εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσης και επίλυση προβλημάτων από αυτές
  • συστάσεις, τροποποιήσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών, διαφορές εταίρων, ζητήματα ανταγωνισμού, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • πάσης φύσης ζητήματα εργατικού δικαίου και ιδίως συλλογικού εργατικού δικαίου
  • ζητήματα αδικοπραξιών, ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, ρύπανσης περιβάλλοντος και προσβολής προσωπικότητας
  • ζητήματα οικογενειακού δικαίου (περιλαμβ. και αυτών της βιοηθικής και ανθρώπινης αναπαραγωγής)
  • ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου (αγοραπωλησίες, εργολαβ. συμβάσεις, κτηματολογίου, απαλλοτριώσεων και πολεοδομίας)
  • Διοικητικές Συμβάσεις (Ζητήματα προμηθειών και δημοσίων έργων)
  • Υποθέσεις χρεωφειλετών και ανάληψης απαιτήσεων
  • Υποθέσεις ποινικού δικαίου με έμφαση στα εγκλήματα κατά της ζωής (εξ αμελείας) και της περιουσίας και στο οικονομικό έγκλημα
Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.