Τήρηση Βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας

Η ακριβής και μεθοδική τήρηση των λογιστικών βιβλίων είναι μία από τις βασικές υποχρεώσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση των λογιστικών βιβλίων μέσα από σύγχρονα λογιστικά προγράμματα εγγυάται την αποτελεσματική παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Συγχρόνως, η βαθιά γνώση του φορολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των φόρων και την βελτίωση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Υπηρεσίες:

  • Τήρηση Β΄ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων (στην έδρα της επιχείρησης ή στο γραφείο μας)
  • Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης
  • Σύνταξη Ισολογισμών και Φορολογικών Δηλώσεων
  • Υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
  • Μετασχηματισμοί – Συγχωνεύσεις
Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.