Φορολογικές Δηλώσεις

Φορολογικές Δηλώσεις

 • Υποβολή της φορολογικής δήλωσης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ
 • Ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ όπως για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών.
 • Υποβολή εντύπων Ε9 για δηλώσεις ακινήτων και για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος.
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).
 • Συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.
 • Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ
 • Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς
 • Απασχόληση οικιακού προσωπικού

Κτηματολόγιο

 • Για λογαριασμό σας, πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.
 • Αντιπαραβολή των περιουσιακών σας στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας για την σωστή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας σας και στους δύο αρμόδιους φορείς.αρμόδιους φορείς.
Top

Επικοινωνήστε μαζί μας. 2109822574

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας λογιστική και φορολογική ανάγκη.